Villkor för köp

Villkor för anmälan och avanmälan för våra utbildningar och tjänster.
(Gäller www.pik.nu och www.pik.academy)

Din kursanmälan är ett bindande avtal med oss. Det betyder att när du anmält dig så reserverar vi den platsen för dig under hela kursen. Du å din sida förbinder dig att betala den kursavgift som gäller.

Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) har du rätt att ångra din anmälan genom att göra en skriftlig avanmälan t o m 14 dagar efter att du gjort din kursanmälan här på hemsidan. Du behöver inte ange något skäl och det räcker att du skickar oss ett mail till info@pik.nu och informerar oss om att du vill utnyttja din ångerrätt. Använd gärna vårt Kontaktformulär. Om du vill så kan du använda Konsumentverkets ångerblankett. Om du redan betalat kursavgiften så kommer vi att återbetala den till dig så snart som möjligt efter att du meddelat vilket konto vi ska sätta in pengarna på.

Enligt detta avtal upphör ångerrätten när kursen startar. För att en avanmälan ska gälla så måste den alltså både lämnas skriftligt och innan kursen startar. Att avstå från att betala kursavgift eller utebli från kursen räknas inte som en avanmälan. Om betalning inte har skett kommer faktura att sändas ut och krav på betalning gäller. Fakturaavgift tillkommer med 100 kronor.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL)