Andningsteknik

Att andas rätt leder till ökat välbefinnande, inre lugn och hållbar röst!

Din andning är nyckeln till din självkänsla. Våra tankar och vår andning är sammanlänkade. Är vi upprörda blir andningen mer ansträngd. Mår vi bra och känner oss lugna, blir andningen lugn. Hur vi mår, vid till exempel stress och rädsla, men också vid lätt fysisk aktivitet, påverkar vår andning. Så hur har du det med din andning? Fungerar den lika bra när du är aktiv, som när du är stressad, som när du är i viloläge?

Vår andning sköts automatiskt, men är också en kroppsfunktion som vi kan styra medvetet. Den medvetna andningen sker när vi är i avslappnat läge och används till exempel vid yoga, avslappning och meditation. Aktiv andning använder du vid fysisk ansträngning, när du talar eller sjunger. I din vardag pendlar du mellan medveten andning och aktiv andning. Att däremot tänka på sin andning i vardagen är det inte många som gör. Att arbeta målinriktat med andningsövningar blir till en hjälp för dig både i ditt vardags- och yrkesliv och på din fritid.

Din andning påverkar också din röst och ditt tal och god andning är en förutsättning för en sund och vårdad talröst.

Vid stress och anspänning och när vi inte andas tillräckligt, får vi ofta en hög och ytlig andning. Vi utnyttjar inte våra lungors fulla kapacitet och andas heller inte långt ner i kroppen, det vill säga, “andas med magen”. Det medför att rösten blir ljus och tunn och inte så bärkraftig. En djupare och naturligt avslappnad andning, där vi använder hela lungkapaciteten och vår diafragma får jobba som den ska, bidrar till en stabilare, mörkare och starkare röst.

Ge dig själv möjligheten att skaffa dig en andning som leder till ökat välbefinnande, inre lugn och en hållbar röst. Andas ”low and slow”, som en engelsman skulle uttrycka det.

PIKs utbildningar innehåller andningsövningar både för aktivitet och vila. Du får arbeta med olika typer av övningar; avslappnande övningar, övningar för bukmuskulaturen som stärker bålen och övningar för andningen och rösten i kombination.  Du lär dig vad det innebär att “andas med magen”. Genom att arbeta med skillnaderna i avspänning och anspänning i andningen ökar du din kroppsmedvetenhet, du får ett inre lugn och stärker din självkänsla.             

Carina Ridenius, leder utbildningarna. Hon är utbildad sångerska med pedagogik och sångmetodik, talets akustik och perception samt röstens anatomi och fysiologi. Carina arbetar med kombinerade och stärkande andnings- och röstövningar i en trygg miljö. Du får i lugn och ro arbeta med övningar för uppmjukning, talproduktion och ökat kroppsmedvetande.

Du kan även kontakta oss genom att ringa 0706-260927, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.

Logo10

Vi erbjuder föreläsningar och workshops som är specialanpassade för er specifika verksamhet.