Ta hand om din röst!

Ditt vackraste och vassaste instrument

Din röst är det viktigaste och det mest kraftfulla instrumentet du har när du ska presentera. Forskare inom området röst och makt menar att rösten utgör 38% av din kommunikation under en presentation, 55 % är ditt kroppsspråk och endast 7 % av en presentation är dina ord. Utnyttjar du klang, satsmelodi och röststyrka när du talar och presenterar får du andra att lyssna till dig och du blir övertygande för din omgivning. En stabil talröst och en lugn andning hjälper dig när du ska presentera och en väl fungerande röst är behaglig att lyssna till.

På rösten kan man höra sinnesstämning, attityd, men också ålder, kön och geografiskt område. Rösten bidrar till att omgivningen får en bestämd uppfattning om personligheten och på rösten skapas det första intrycket av dig för din omgivning.

Kombinera tal- och röstvård med en god andning och du ökar din auktoritet. Du blir trygg och säker när du talar och presenterar. Grunden till att bli en god talare och presentatör, som entusiasmerar, har engagemang och hänför sin publik ligger just i röstkvaliteten. Framgångsrika talare arbetar aktivt med röstvård och andning. Är din andning lugn, blir din röst stabil och du utstrålar trygghet och förtroende i din presentation och framträdande.

PIK arbetar med röst- och talteknik enligt välbeprövade metoder för att få en hållbar röst över tid. Metoden Sustainable Voice Coaching har sin grund i Maud Rainers unika metod och teknik för röst, tal och sång. Maud Rainer var en av Sveriges främsta röstpedagoger fram till sin död 2010 och var verksam på Karolinska Sjukhusets foniatriska avdelning. Hon hade stora kunskaper inom röstfysiologi och fokuserade på den naturliga och stabila rösten som kommer fram med en naturlig andning, aktivt nyttjande av artikulationsapparaten – tunga, läppar och käke samt god röstbehandling.

Din röst är personlig och unik, och genom träning av röststyrka, satsmelodi, artikulation och klang får du en stabil och hållbar röst.

Du kan även kontakta oss genom att ringa 0703-685573, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.

Logo10

Vi erbjuder föreläsningar och workshops som är specialanpassade för er specifika verksamhet.