Föreläsningar och workshop

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, seminarier och workshops och kan komma till ditt företag. Vi tar även emot kunder i våra centralt belägna lokaler på Chalmers Teknikpark i Göteborg.

Välj bland nedanstående ämnen eller ett skräddarsytt innehåll som passar just er.

Äg din scen – tekniken bakom din presentationen

En föreläsning och workshop med humor, insikter, övningar och prova på.

Andning, tal- och röstteknik samt scenframställning är teknikerna bakom en fulländad presentation. Det är tekniker som har använts i århundraden inom scenenkonstens värld. Scenkonstnärer har alltid fått verktyg och metoder för att klara av sina olika roller. När du presenterar kan du använda dig av samma metoder och verktyg. Det stärker dig som person, ökar din närvaro och gör din presentation och framträdande angeläget, intressant och inspirerande.

Exempel från innehållet:

  • Hur bemästrar du andningen vid anspänning.
  • Din röst är ditt unika signum. Hur använder du den på bästa sätt med satsmelodi, rytm och volym och för att göra din presentation mer intressant.
  • Scenframställning med kroppsspråk, blick och riktning.
  • Scenisk minnesteknik, som hjälper dig att komma ihåg långa stycken av din presentation utantill.

Du får metoder och verktyg för att genomföra relevanta och konkreta övningar inom andningsteknik, tal- och röstteknik samt sceniska framställning. Det har du stor nytta utav oavsett vilken miljö du presenterar i; runt kaffebordet, för arbetsgruppen, kunden eller i större sammanhang.

Få budskapet att fästa

Seminariet behandlar området informationshantering; om hur människan tar emot, reagerar på och omsätter information och vad du som talare/presentatör behöver tänka på för att få budskapet att fästa.

Du får arbeta med informationshantering, området där du samlar in, hanterar och strukturerar relevant information till rätt person i rätt tid. Du får ökad kunskap om hur individer söker, uppfattar och använder information. 

Du får fördjupad förståelse för hur du själv strukturerar dina egna informationsbehov och hur du ska presentera komplex information på ett sätt som är enkelt för lyssnaren att ta till sig. 

Innehållet är både teoretiskt och praktiskt. Det är en blandning av föreläsning, bikupor och grupparbete samt arbete med och genomgång av fiktivt case.

Omvärldsbevakning – dyrt, krångligt, tidskrävande. Inte alls!

Kartlägg dina kunder, omvärldsbevaka och analysera. Vi lever i en värld där gränser suddas ut mer och mer. Det innebär ökad konkurrens och en ständigt föränderlig marknad. Det gäller att följa med i de snabba förändringar som sker för att kunna vara konkurrenskraftig. Omvärldsbevakning anses som något dyrt, krångligt och tidskrävande. Det behöver inte vara så.

Föreläsningen är både teoretisk och praktisk och du lär dig att omvärldsbevaka och hur du ska strukturera upp den information du samlar in. Du får metoder och verktyg för att kunna se ditt företag och dina produkter i en framtid och vad du/ni behöver utveckla för att kunna ligga i framkant.

Exempel från innehållet:

  • Vad du ska titta på och hur mycket tid du behöver använda.
  • Hur du omvärldsbevakar. Metoder för kartläggning och analys.
  • Hur du gör en handlingsplan för ditt företag/organisation.

Med effektiv och strukturerad omvärldsbevakning blir det en naturlig del av ditt företagande!