Feedback på presentation

Vi erbjuder professionell feedback på presentationer. För att vi ska kunna göra en rättvisande bedömning så behöver du förbereda något av följande material:

  • En videoinspelning av en presentation du gjort inför publik eller för dig själv.
  • Ett bildspel i form av en PowerPoint.

Så här går det till:

  1. Boka ”Feedback på din presentation” på MyFlow med Carina Ridenius.
  2. Vid beställning så väljer du en tid när vi kan ha vårt feedback-samtal.
  3. Vi kontaktar dig i förväg så att du kan skicka din video eller bildspel.
  4. Tillsammans går vi igenom presentationen och ger dig feedback. Du får förslag på förbättringar samt tips och råd.

Kostnad: