Pitch och Presentation

Pitcha rätt och slätt

Du utsätts för tiotusentals informationsintryck per dag. Av dessa bearbetar hjärnan cirka 3000 tusen, av dessa gör 12 stycken ett djupare intryck hos dig och skulle du bli tillfrågad en vecka senare vad du kommer ihåg, är det 2 stycken. Vill inte du vara ett utav de där två intrycken som blir ihågkommet när du har presenterat och pitchat?

Det är inte i själva pitchögonblicket du säljer din vara, utan det är då du ska fånga dina åhörare. Visst skulle du väl vilja känna dig förtroendeingivande med en pitch som fångar dina åhörare? Pitchen är din dörröppnare.

Att pitcha betyder att du presenterar något kort och koncist på ett attraktivt sätt och som är intresseväckande för dina åhörare. Du har en idé, innovation, uppfinning, du vill få genomslag för dina tankar och idéer och du vill få fler kunder. Du presenterar för investerare, kunder, i din arbets- och ledningsgrupp eller i andra sammanhang.

Kärnan i din pitch är där du beskriver din tjänst och produkt. Den ska vara intresseväckande, informativ och kärnfull, läcker och lockande, men också speciellt riktad till den målgrupp du har framför dig. Din inställning, ditt ordval och kroppsspråk är speciellt viktiga för nå fram till dina mottagare. I din pitch bygger du ditt förtroende.

Hos PIK får du hjälp med din pitchteknik och vi skapar tillsammans med dig en stabil plattform för din pitch.

En effektiv och träffsäker pitch öppnar dörrar. Ta hjälp och vässa din pitch med individuell coachning eller en utbildning med workshop i pitchteknik.

Inta och äg din scen

Idag blir det mer och mer vanligt att vi alla ska presentera någon gång och att tala inför grupp obehindrat. Du kan vara en van presentatör, som får presentera ofta. Du kan vara mer ovan och känna dig obekväm i situationen. Oavsett hur du upplever det finns det stora möjligheter till utveckling.

Tycker du att presentationer är jobbiga, tar mer än vad de ger i form av energi och kraft, hjälper våra metoder dig att stärka ditt självförtroende. För presentationer är kropp, knopp och nerver och du ska få möjligheten att känna glädje, lycka och trygghet när du står framför din publik.

Är du en van presentatör så kan vi hjälpa dig att vässa ditt bildspel och göra det än mer attraktivt, så att ditt budskap fäster ännu snabbare hos dina åhörare.
Vi erbjuder dig professionell feedback på dina presentationer genom vår feedback-tjänst.

Vi hjälper dig genom en första analys baserad på innehållet i din presentation, vi tar ett
feedback-samtal där vi tillsammans går igenom presentationen och ger dig återkoppling med förslag på förbättringar samt tips och råd hur du kan arbeta vidare med dina presentationer.

Hos PIK kan du ta möjligheten att få arbeta i skarpt läge med VR-kamera, där du kan se din publik och uppleva känslan att stå i en större sal och framträda. Du arbetar då integrerat med din presentation och din text. Ta möjligheten att arbeta med VR-kamera och sätt samman det med din kroppskommunikation och din blicks riktning när du talar. Du och ditt bildspel går då arm i arm med varandra.