Varför ägnar vi oss åt resten?

Jag brukar ofta få frågan; är inte presentationsteknik och retorik samma sak? Nej, får jag säga då. Retorik är läran om talekonsten och vad ett tal består utav. Innehållet och att det bör föras fram i en specifik ordning för att det ska vara både tilltalande, slagkraftigt och att du som talare ska övertyga.

Inom presentationsteknik är det du själv som är i fokus, din talröst med bland annat din satsmelodi och tonhöjd, ditt kropps- och ansiktsuttryck med gester och mimik. Rätt utnyttjat blir du ditt allra bästa autentiska jag och du blir trovärdig i ditt framförande.

Dr. Laura Sicola, grundare av Vocal Impact Productions menar att vid en presentation är 38% ditt röstuttryck, 55 % är ditt kropps- och ansiktsuttryck och 7 % är resten, t ex bildspel/power point. Varför ägnar vi då den mesta tiden åt resten? Varför nöja sig med 7 % när det är de 93 % som övertygar och skapar förtroende för dig som person, din produkt och tjänst.

Här kommer 5 tips som kan få dig att komma igång med röst- och kroppsuttryck i din presentation och vänta en stund med resten:
– Börja arbeta med vad du vill få sagt. Skriv ner några stolpar med stödord. Det ska vara  kortfattat.
– Börja arbeta med din röst- och kroppsuttryck. Prata fritt med utgångspunkt från dina     stolpar.
– Öva framför spegel. Då kan du se dina gester och mimik. Se dig själv in action.
– Nu kan du börja ägna dig åt helheten med bildspel/ power point eller vad du nu vill använda. Ditt bildspel utgår nu från dig och vad du vill föra fram, inte tvärtom.
– Sätt nu ihop ditt budskap med röst och kropp. Du når nu ut och blir trovärdig i din   presentation.