Nytt år och nya möjligheter

Har du förberett dig inför 2019, gjort planer både i arbetet och för din fritid? Du ska kanske motionera mera, äta bättre, lära dig något nytt eller gå en språkkurs.

Varför då inte passa på att utveckla din kommunikationsförmåga? I dagens ständiga informationsflod handlar det om att vara den som helt enkelt kommunicerar på bästa sätt. Det handlar inte om att prata högst eller att ha den bästa power-pointen med de flashigaste bilderna, utan om dig själv.

Hur du kommunicerar med din röst och kropp kan vara skillnaden mellan att nå fram med ditt budskap och få det att fästa eller att förbli en i mängden och att ditt budskap blir bortglömt.

Du vet oftast vad du vill få sagt… men hur får du ditt budskap att fästa, egentligen?
Forskning visar att det är endast en liten del av det du säger som fastnar, så det är hur du gör det som är viktigast. Det är din talröst och ditt kroppsspråk som gör att du når fram.

Under våren har du möjligheten att få Prova på med mig. Prova röstövningar, prova övningar för kroppskommunikation och prova dig fram vad som passar inför en publik.

Vill du öka din kommunikationsförmåga och vässa dig i presentationsteknik varför inte Prova på. Kontakta mig.

Carina Ridenius
PIK Presentationsteknik
info@pik.nu
0706-260927