Kärt barn har många namn

Ahaaa, presentationsteknik, spännande…. Men vad handlar det om?

Presentationsteknik, pitch, framställningsteknik… kärt barn har många namn. Grunden är, oavsett vad du väljer att kalla det – retorik, läran om talekonsten. Inom retoriken övar du upp din språkliga förmåga att kunna debattera och lägga fram ditt ord på ett betydelsefullt sätt.

Vad är då vad?
Pitch, är en kort, muntlig presentation av dig själv och/eller din tjänst och produkt. Syftet med din pitch ska vara att du fångar åhörarnas uppmärksamhet, ökar intresset och att de ser fördelar med din tjänst och produkt så att de köper eller är villiga att investera i den.
Hisspitch – mycket kort presentation, max en halv minut, där du förklarar vad du arbetar med och vilken nytta dina kunder har av dig. Ska vara lockande och fungera som intresseväckare. Åhöraren ska bli lockad att vilja få mer information från dig och vilja fortsätta samtalet.

Idag med ett starkt informationsflöde, där det är viktigt att nå ut med sitt budskap, handlar det inte bara om vad du säger, utan också hur. Det behövs en god kommunikationsförmåga, kroppsspråk och personligt engagemang. Då landar du in i presentationsteknik. Det handlar om hur du säger det och hur du får fram ditt budskap.

Här kommer 4 viktiga delar att tänka på när du presenterar och som är grunden i presentationsteknik.

  • Din andning, grunden till att få en god talröst, som inger förtroende.
  • Din röst, kvalitet, stabilitet, styrka och tonhöjd, att du är behaglig att lyssna till. Då når du bättre ut med ditt budskap.
  • Din kropp och kroppsmedvetenhet, hur du använder gester och ansiktsmimik.
  • Hur du intar rummet och använder det för att få bra publikkontakt.

Lycka till med din presentation!