Hur svårt kan de’ va’ ?

Hur svårt kan det vara att presentera inför sin arbetsgrupp? Ibland jättesvårt.

I vårt dagliga yrkesliv presenterar vi så gott som dagligen. När du ställer dig framför din arbetsgrupp, så tycker du att det kanske inte behövs några hjälpmedel, det är väl bara att “prata på”, men det kan faktiskt vara precis tvärtom.

Du och dina arbetskamrater kanske känner varandra ganska så väl. Ni kanske till och med umgås privat. Här finns det en barriär som vi kanske inte riktigt tänker på alla gånger. Det är att ni både är formella och informella med varandra. Dina arbetskamrater har både sett din professionella sida och din privata. Du är kanske den person som alltid drar roliga historier och spexar. Eller så är du den tystlåtna typen som i detta fall har fått uppdraget att göra “dragningen”, för att din arbetsledare anser att du behöver “träna på att stå inför folk”.

Det vore ju synd om din presentation försvann i en “kompisjargong” eller att din arbetsgrupp har förutfattade meningar om dig.

Här är några saker du kan tänka på och som hjälper dig i situationen:
– Bildspel kan förstärka det du vill få sagt, men håll dig till få med relevanta bilder.
– Ha endast bilder och låt bli bullets. Ingen text på dina slides!
– Tala utifrån ditt hjärta, då upplevs du som både trovärdig och sann.

Lycka till med dina jobbpresentationer.