Här startade resan för PIK Preseantationsteknik AB

Vilka vi är

Namnet PIK Presentationsteknik är dubbelbottnat. PIK står både för presentation, information och kommunikation, men också för möjligheten att om du använder dessa tre områden på bästa sätt kan du peaka/toppa ditt företag och organisation.

Att det är bra att röra på sig är ju allmänt känt och att få göra det i skog och mark är för många ännu bättre. Så även för oss. Under en skogsvandring försommaren 2015 startades PIK Presentationsteknik. Med över 40 års gemensam yrkeserfarenhet och gedigen utbildning på området, var det dags för oss att ta steget att starta eget företag.

Men historien började egentligen långt, långt tidigare …

Historien om PIK Presentationsteknik började för många, många år sedan med pirriga och nyfikna steg uppför en stor stentrappa på Åsboskolan i Borås. Då huserade, det som då kallades kommunala musikskolan i lokalerna och Carina var på väg till sin allra första sånglektion. Samtidigt fullgjorde Stefan sin Master of Science in Electrical Enigeering på Chalmers i Göteborg.

Carina och Stefan möttes flera år senare genom musikstudier, men medan Stefan fortsatte inom it-området, så utbildade sig Carina inom sång och musik, med en Master of Arts, pedagogik, metodik och röstträning. Genom Carinas yrkesval togs det första steget in i den värld som PIK står för idag med presentationsteknik, information och kommunikation.

När Carina var verksam som sångerska och pedagog, kom hon snabbt på att sång egentligen inte handlade så mycket om toner, utan om texten och dess innehåll.  Vad är det texten säger? Vilket budskap vill jag få fram? Vad ska jag göra som sångare när det är mellanspel i musiken eller en paus?

Allt detta handlar om kommunikation såväl mellan den som framträder och dennes medmusikanter och medarbetare som mellan scenen och publiken. Det är då det behövs skapas liv i det man vill framföra, arbeta med kommunikationen gentemot publiken och presentera det man vill ha sagt på ett så intressant och lockande sätt som möjligt.

När Carina efter många yrkesverksamma år som sångerska och sångpedagog ville gå vidare, föll valet naturligt på information och kommunikationsområdet. Det blev en Master of Science inom information management och business intelligence. Vilket betyder att du stöttar företag och organisationer med vilka information- och kommunikationsstrukturer de vill ha och utveckla, både internt och externt.

Så var det då skogsvandringen på försommaren 2015. Då vi tillsammans efter lång arbetslivserfarenhet på olika håll från företag, organisationer, förvaltningar, samt styrelseuppdrag i både ideella och kommersiella styrelser, tyckte att det äntligen var dags att sammaföra våra kompetenser och yrkeserfarenheter.

Därför blev det PIK Presentationsteknik!

Carina-Ridenius-150x188Stefan-Langemalm-150x188

Carina Ridenius och Stefan Langemalm