Verksamhetsutveckling

PIK arbetar utifrån att kommunikation är en del av det du önskar informera och presentera för din omgivning, oavsett om det är internt, eller externt.

Att utveckla kommunikationen inom företaget/organisationen och/eller gentemot omgivningen bidrar till att du/ni bli mer inlyssande och ser vilka behov som kan tänkas finnas. Fungerande kommunikation är en förutsättning för att omgivningen ska ta in din information och det du vill ha sagt.

God kommunikation ökar ditt företags/organisations möjligheter att tydliggöra era produkter och tjänster gentemot omgivningens behov. Att också ha goda interna kommunikationsstrukturer bidrar till att säkerställa företagets/organisationens mål och att alla i organisationen arbetar mot samma mål.

Logo10

PIK erbjuder föreläsningar och  seminarier. Seminarierna fungerar som workshop och är både teoretiska och praktiska. Kurserna kan erbjudas som hel- eller halvdag och som utbildningspaket.

Boka genom att ringa 0706-260927, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.