Tal- och röstteknik

“Din röst avslöjar dig”, så är det vanligt att säga. Det stämmer också, till viss del. Rösten avslöjar inte allt, men mycket. På rösten kan man höra sinnesstämning, attityd, men också ålder, kön och geografiskt område. Rösten kan också bidra till att omgivningen får en bestämd uppfattning om personligheten och på rösten skapas det första intrycket av dig för din omgivning.

Ibland behöver man arbeta med talröst och andning. Vi arbetar med röst- och talteknik enligt välbeprövade metoder, samt med scenframställning och kommunikation, där du får arbeta med kroppsspråk, röstteknik, timing och framträdandet som en helhet. Det här stärker din rösts väg till dina lyssnare/åhörare.

En stabil talröst och en lugn andning hjälper dig när du ska presentera.

Logo10

PIK erbjuder föreläsningar, seminarier och individuell coachning. Seminarierna fungerar som workshop och är både teoretiska och praktiska. Kurserna kan erbjudas som hel- eller halvdag och som utbildningspaket.

Boka genom att ringa 0706-260927, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.