Presentationsteknik

Presentationsteknik handlar om tekniken bakom presentationen, är den muntligen, skriftligen eller en kombination av båda? Med relevant information och rak kommunikation skapas en tydlig presentation och du skapar ett lugnt, tryggt och stabilt intryck när du presenterar.

Ska du hålla en längre föreläsning eller en kortare presentation? Ska det vara skriftligen, muntligen och/eller på sociala medier? Ska du använda power point, whiteboard eller blädderblock? Har du en kunnig publik framför dig eller är ämnet okänt för dem? Är det en stor hörsal, eller ett litet konferensrum? Är det upphöjd scen eller står du i jämnhöjd med dina åhörare?

Frågorna kan tyckas vara oändliga, men här får du verktyg för hur du ska förbereda dig. Vilken information som är relevant för det du ska presentera och hur du genomför presentationen med kroppsspråk, talteknik och framförande.

Att arbeta med presentationsteknik handlar om tre frågorna som vi alla egentligen bör ställa oss på våra arbetsplatser och i vårt förhållande till varandra, oavsett om det är på ditt företag, din kund eller för din publik.

  • Vilket budskap vill jag få fram?
  • När, i vilket skeende passar budskapet in?
  • Hur ska jag framföra mitt budskap på bästa sätt?

Genom en välfungerande presentationsteknik blir du en god kommunikatör!

Logo10

PIK erbjuder föreläsningar, seminarier och individuell coachning. Seminarierna fungerar som workshop och är både teoretiska och praktiska. Kurserna kan erbjudas som hel- eller halvdag och som utbildningspaket.

Boka genom att ringa 0706-260927, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.