Informationsanalys

Spana, utvärdera och informera!

Få metoder och verktyg för att se ditt företag i nutid och i en framtid.

Framgångsrika företag säljer rätt produkter och tjänster till rätt pris vid rätt tillfälle. Se möjligheten att öka din försäljning och vinst i ditt företag genom att lära dig effektiv omvärldsbevakning.

Utbildning i hur du gör effektiv, strukturerad och systematiserad omvärldsbevakning. Du får möjligheten att se ditt företag och dina produkter i en framtid och vad du/ni behöver utveckla för att kunna ligga i framkant.  Låt det därför bli en självklar del i ditt företags planering.

Vi lever i en värld där gränser suddas ut mer och mer. Det innebär att du konkurrerar med många andra företag samt att din marknad är mycket mer föränderlig. Det gäller att följa med i de snabba förändringar som sker för att kunna vara konkurrenskraftig. Omvärldsbevakning anses som något dyrt, krångligt och tidskrävande. Det behöver inte vara så.

Det handlar om att kunna förutse:

  • Rätt pris – Hur står sig ditt företag/produkt/organisation i konkurrensen gentemot andra företag och länder?
  • Rätt produkt – Vad gör din produkt unik? Vad kan utvecklas?  
  • Rätt tillfälle – Är det rätt tid att lansera denna produkt? Att marknadsföra kan vara dyrt och då är det viktigt att satsa rätt. Genom att följa trender och vara proaktiv blir din marknadsföring mer exakt.

Med PIKs utbildning i omvärldsbevakning lär du dig att omvärldsbevaka och strukturera upp den information du samlar in. Du får möjligheten att öka din försäljning genom att sälja rätt produkt/tjänst till rätt pris vid rätt tillfälle.

Du får kunskap om:

  1. Hur du omvärldsbevakar.
  2. Vad du ska titta på.
  3. Hur mycket tid du behöver använda.
  4. Hur du skapar en handlingsplan för ditt företag/organisation.

Genom att alltid ha en uppdaterad handlingsplan kan du anpassa dig till omvärldens behov och krav mycket snabbare, ligga före dina konkurrenter och på så sätt ta nya marknadsandelar.

Med ledare från PIK går ni tillsammans igenom tekniken för omvärldsbevakning och vad som kan vara aktuellt för just ditt företag. Det utgår från ditt företags behov och en konkret handlingsplan tas fram, som passar er verklighet. Du får en personlig kontakt som kan stötta dig vid framtida behov och/eller få regelbundna uppföljningar, allt efter era behov och önskemål.

Du kan även kontakta oss genom att ringa 0706-260927, mejla till info@pik.nu eller använd kontaktformuläret.

Logo10

Vi erbjuder föreläsningar och workshops som är specialanpassade för er specifika verksamhet.