Damma av rösten

Ringa kalla samtal?
Hur är det med din röstkvalitet när du ringer kalla samtal? Klump i halsen, måste “klarna strupen” och harkla dig det första du gör? Så hur startar du ditt kalla säljsamtal, egentligen?

Du vill väl låta förtroendeingivande, få en bärkraftig och stabil talröst från start?
Våra stämband är omgivna av muskler och precis som alla andra muskler behöver de värmas upp.
För att vara förtroendeingivande från start behöver du också kunna tala tydligt. Du behöver aktivera tunga och läppar. De hjälper dig att artikulera väl. Du upplevs distinkt, tydlig och förtroendeingivande.

Här får du tre tips på röstuppvärmingsövningar som hjälper dig på vägen:
1. Humma igång rösten på -m, så värmer du upp muskler och stämband. Du känner av var du har rösten någonstans och behöver inte “klarna strupen” och harkla dig.
2. Strecha tungan genom att sätta tungspetsen mot nedre tandraden och låt tungan gå upp i en båge bak i svalget. På det sättet strechar du och värmer upp din tunga. Vilket bidrar till att du talar tydligare.
3. Värm upp läpparna genom att säga följande ord så tydligt du kan med trutande läppar: mål, ål, tål, fål. Ta hjälp av en spegel, så ser du hur du läpparna arbetar.

Att arbeta med läpp- och tungövningar kan tyckas överdrivet, men du kommer att märka skillnad på din talröst.

Lycka till med dina kalla samtal.

Vill du veta om presentationsteknik, tal- och röstvård välkommen att läsa http://www.pik.nu/expertomraden/tal-och-rostteknik/

Carina Ridenius
PIK Presentationsteknik
info@pik.nu
0706-260927